Merfio dėsnis #271

„Kibimas visada baigiasi 5 minutės prieš jūsų atvykimą ir visada prasideda 5 minutės po išvykimo“