Pagrindinė žaislų taisyklė #292

  1. Jei tai mano, tai priklauso man
  2. Jei tai tavo, tai priklauso man
  3. Jei aš to noriu, tai priklauso man
  4. Jei tai aš paėmiau iš tavęs, tai priklauso man
  5. Jei aš pirmas tai pamačiau, tai priklauso man
  6. Jei aš pirmas apie tai pagalvojau, tai priklauso man
  7. Jeigu aš tai laikiau rankoje ir kažkam daviau, tai priklauso man
  8. Jeigu tu tai laikei rankoje ir davei man, tai priklauso man
  9. Jeigu tai sulūžo, tai priklauso tau