Merfio dėsniai

„Du įdomiausi pranešimai bus suplanuoti tuo pačiu metu“

„Visada surasi tai, ko neieškai“

„Paskubomis sukurta sudėtinga sistema niekad neveiks, bus neįmanoma ją pataisyti ir priversti veikti. Reikia viską pradėti iš naujo, nuo paprastos veikiančios sistemos“

„Seksas, rodomas per televiziją, nepadaro žalos tol, kol nenukrenti ir nesusižeidi“

„Užsibrėžtą tikslą būtinai nesąmoningai sutrukdys kitas žmogus ar aplinkybės. Vis dėlto kai kurie tikslai yra pasiekiami, nes trukdančiajam trukdo kiti“