Merfio dėsniai

„Jeigu jums skubiai prireikia auklės, visos jos tuo laiku būna užimtos“

„Akcijų kaina kinta atvirkščiai proporcingai įsigytų akcijų skaičiui“

„Būk opozicijoje“

„Klysti žmogiška. Dar žmogiškiau — suversti kaltę kitiems“

Skalbimo mašinos sugenda tik skalbiant. Loginės išvados:

  1. Skalbimo mašina genda meistro nedarbo dieną.
  2. Norėdami sužinoti, kiek kainuos pataisymas, padauginkite naujo palto kainą iš 1,75 arba naujos skalbimo mašinos kainą iš 0,75.