Merfio dėsniai

„Geriems vyrukams gerai nesibaigia“

Apie mokslo pažangą galima spręsti iš to, kiek padaugėja išimčių anksčiau suformuluotiems dėsniams. Loginės išvados:

  1. Išimčių visad yra daugiau, nei taisyklių.
  2. Visad atsiranda išimčių jau susiformavusiai išimčiai.
  3. Kai pripažįstame išimtį, niekas nebeprisimena taisyklės, kuriai ta išimtis taikoma.

„Stulbinančiai daug laiko prireikia pabaigti nedirbamą darbą“

„Kad ir kas nepasisektų, visada yra iš anksto žinančių, kad nepasiseks“

„Veikianti sudėtinga sistema yra išsivysčiusi iš veikiančios paprastos“