Merfio dėsniai

„Spręsdami savo problemas, fakulteto nariai yra griežčiausi konservatoriai. Spręsdami kitų problemas, jie tampa griežčiausi liberalai“

„Įsisąmonink, kad tau kažko reikia, ir ta reikmė pradings“

„Nesuteptos moralės žmonės yra toliausiai nuo problemų“

„Sudėtingos sistemos yra linkusios priešinti save ssavo funkcijoms“

„Lėčiausias muitininkas visad bus greito tikrinimo kelyje“